Contribuția CED la consultarea publică referitoare la Strategia privind digitalizarea educației din România SMART.Edu 2021-2027

Coaliția pentru Educație Digitală (CED) salută atât lansarea procesului de elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021 – 2027 – SMART.Edu, cât și oportunitatea de a participa activ cu propuneri și recomandări prin intermediul consultării publice  și al dezbaterilor ulterioare.

CED vine în sprijinul acestei inițiative cu următoarele propuneri referitoare la elaborarea strategiei, precum și la coordonarea și implementarea acesteia:

Un sistem de educație digitalizat.

Existența unui sistem informatic integrat de management al învățământului la nivel național, care să permită transmiterea datelor în timp real între școli, structuri județene și centrale. Acesta ar trebui să permită gestiunea activităților școlare, precum note (catalog electronic), frecvență și situație școlară. Proiectul „Sistem informatic de management al școlarității – SIMS” are aceleași obiective, astfel că ne dorim ca acest proiect, finanțat cu aproape 50 de milioane de euro, să fie implementat cât mai repede, mai ales în contextul pandemiei COVID-19.

O echipă de experți în cadrul MEC.

Credem cu tărie că, atât pentru coordonarea și implementarea unei strategii de digitalizare a educației, cât și pentru consolidarea relațiilor cu parteneri și specialiști din domeniu, Ministerul Educației și Cercetării are nevoie de constituirea unei echipe de experți în domeniul educației digitale. Această nouă structură ar trebui să coordoneze procesul de elaborare a strategiei, să faciliteze colaborarea dintre structurile ministerului și parteneri externi și să asigure un nivel înalt al calității în implementarea strategiei, atunci când aceasta va fi finalizată și adoptată.

Un sistem de monitorizare și evaluare

a progresului realizat în domeniul digitalizării în educație. Monitorizarea și evaluarea progresului să fie făcute pe baza unor indicatori clar stabiliți , care să permită formularea unor politici publice coerente în domeniul educației digitale.

Realizarea unor proiecte pilot

în care să fie utilizate elemente de big data și inteligență artificială pentru realizarea unor cercetări și analize, care să permită formularea unor modele de învățare personalizată.

Un proiect de țară.   

Această viziune și strategie pe următorii 7 ani ar trebui să fie cu adevărat un proiect de țară, nu doar un proiect care să atragă capital politic și care să fie pasibil de a fi  suspendat sau abandonat de către un guvern de o altă culoare politică. Echipa de experți din MEC ar trebui să se asigure că în procesul de elaborare a strategiei sunt implicați parteneri din rândul partidelor politice și că viziunea este una comună orientată către dezvoltarea sistemului de educație din România.

Complementaritate cu politicile europene.

Ca parte a procesului de elaborare a strategiei, propunem să se realizeze o analiză a politicilor europene din domeniul educației digitale. Există o serie de politici și resurse care pot fi de ajutor: Spațiul European al Educației, Planul de Acțiune pentru Educația Digitală 2021-2027, Cadrele de Competențe Digitale DigComp și DigCompEdu, DigiCompOrg, instrumentele de auto-evaluare pentru școli și profesori SELFIE și SELFIE for Teachers etc.

Organizarea unor campanii de conștientizare

la nivel național pe diferite subiecte de educație digitală, de exemplu securitatea cibernetică, alfabetizare media, educație civică digitală etc.


Iată și propunerile specifice pe domeniile strategice de interes:

Competențe digitale pentru elevi și studenți

 • Adoptarea unui standard de competență digitală pentru ciclul primar, secundar inferior și superior, și superior
 • Abordare integrată în ceea ce privește competențele digitale ale elevilor și studenților, cu prioritate pe alfabetizare digitală și mai apoi pe dezvoltarea competențelor avansate
 • Corelarea competențelor cu necesitățile pieței muncii 
 • Reducerea decalajului dintre mediul rural și mediul urban prin intervenții prioritare în mediul rural
 • Crearea unei metodologii și a unei structuri pentru monitorizarea și revizuirea periodică a standardului / cadrului de competențe digitale 

Educația digitală pe întreg parcursul vieții

 • Monitorizarea politicilor europene și internaționale în domeniul educației digitale pe întreg parcursul vieții și asigurarea complementarităților și sinergiilor cu strategia națională
 • Adoptarea unui cadru de competență digitală (ex. DigComp pentru cetățeni)
 • Oferirea de suport părinților în educația online / la distanță (MOOCs, cursuri de training, resurse educaționale deschise)
 • Educație non-formală – mobilizarea operatorilor de tip ONG în sprijinirea educației și cetățeniei digitale
 • Organizarea unei campanii de conștientizare anuală referitoare la importanța competențelor digitale, la nivel național

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală

 • Adoptarea unui cadru de competență digitală (ex. DigCompEdu)
 • Diagnoza stării actuale a nivelului de competență digitală a profesorilor (ex. SELFIE, SELFIE for teachers) 
 • Oferirea de suport către profesorii cu un nivel de competență digitală slab
 • Crearea unei platforme online cu resurse acreditate de testare, educație, certificare (competențe digitale, pedagogie digitală)
 • Alocarea unui expert de educație digitală pentru fiecare școală
 • Reducerea decalajului dintre mediul rural și mediul urban prin intervenții prioritare în mediul rural 
 • Crearea unei metodologii și a unei structuri pentru monitorizarea și revizuirea periodică a standardului / cadrului de competențe digitale

Resurse educaționale deschise

 • Crearea unei platforme online cu resurse educaționale deschise (competențe digitale, pedagogie digitală) și crearea unei comunități profesionale în rândul profesorilor pentru schimburi de experiență, etc.
 • Utilizarea resurselor de educație digitală existente deja la nivel internațional disponibile în limba română